11 Nisan Perşembe

13:00 - 13:45 Açılış Seremonisi
14:00 - 14:45 Distosi ve Obstetrik-Köpek Yavrularının Hayatta Kalma Şansının Pekiştirilmesi I. Bölüm
Yrd. Doç. Dr. Andrea Münnich
14:45 - 15:00 Çay ve Kahve Arası
15:00 - 15:45 Distosi ve Obstetrik-Köpek Yavrularının Hayatta Kalma Şansının Pekiştirilmesi II. Bölüm
Yrd. Doç. Dr. Andrea Münnich
15:45 - 16:00 Ara
16:00 - 16:45 Kedi ve Köpek Yeni Doğanlarının Doğum Sonrası Bakımı
Yrd. Doç. Dr. Andrea Münnich
16:45 - 17:00 Çay ve Kahve Arası Defne Salonu
17:00 - 17:45 Kedi ve Köpek Yeni Doğanlarında Enfeksiyöz ve Nonenfeksiyöz Hastalıkların Tedavisi
Yrd. Doç. Dr. Andrea Münnich

SÖZLÜ BİLDİRİ - 1.OTURUM
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ

17.00-17.15 Dişi Kedilerde Hormonal Kontrasepsiyon Amacıyla Proligeston, Megestrol Asetat ve GNRH Kullanımı
Murat Fındık, Nil Erünal Maral, Selim Aslan
17.15-17.30 Köpek ve Kedilerde Fundusun Görüntülenmesi Amacıyla Akıllı Telefon Tabanlı Kameranın Kullanılması
Özlem Şengöz Şirin
17.30-17.45 Ovaryohisterektomi Yapılmış Bir Kedide Şekillenen Unilateral Gebelik Olgusu
Firdevs Binli, İpek İnan, Murat Fındık
17.45-18.00 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Küçük Hayvan Kliniği’ne Getirilen Pediatrik Kedi ve Köpeklerde Karşılaşılan Hastalıkların Genel Değerlendirilmesi: 964 Olgu (2014-2018)
Osman Bulut, Zeynep Bilgen Şen, Büşra Kibar Kurt, Zeynep Bozkan, Rahime Yaygıngül, Ali Hazal Langer, Gizem Uçman, Murat Sarıerler, Ali Belge

17:45 - 18:00 Ara
18:00 - 18:45 Kedi ve Köpeklerde Sık Görülen Paraziter Hastalıklar
Prof. Dr. Richard E. Goldstein
20:00 - 22:30 Açılış Kokteyli

12 Nisan Cuma

09:00 - 09:45 Kedi ve Köpek Aşı Programına Güncel Yaklaşım
Prof. Dr. Richard E. Goldstein
09:45 - 10:00 Ara
10:00 - 10:45 Kedilerin Üst Solunum Yolu Hastalıkları
Prof. Dr. Richard E. Goldstein
10:45 - 11:00 Çay ve Kahve Arası
11:00 - 11:45 Uydu Semineri
Çok Bilinen Bir Hastalığın Az Bilinen Gerçekleri
Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ, Prof. Dr. Zeki Yılmaz
11:45 - 12:00 Ara
12:00 - 12:45 Distemper, Parvo ve Leptospirosis'in Teşhis ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Richard E. Goldstein
12:45 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:45 FIP ve Retroviral Hastalıklar(FIV-FeLV)
Prof. Dr. Richard E. Goldstein
14:45 - 15:00 Ara
15:00 - 15:45 Pediatrik Köpeklerde Kalça Çıkığı
Doç. Dr. Jeffrey Biskup
15:45 - 16:00 Çay ve Kahve Arası
16:00 - 16:45 Pediatrik Köpeklerde Dirsek Çıkığının Teşhis ve Tedavisi
Doç. Dr. Jeffrey Biskup
16:45 - 17:00 Ara Defne Salonu
17:00 - 17:45 Pediatrik Köpeklerde Anguler Deformiteler
Doç. Dr. Jeffrey Biskup

SÖZLÜ BİLDİRİ 2.OTURUM
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Seçkin Serdar ARUN

17.00-17.15 Konjenital Kalp Hastalıkları Olan Kedi ve Köpekleri Retrospektif Değerlendirilmesi
Hadi Alihosseini
17.15-17.30 Büyük İkilem: Sosyalizasyon mu? Enfeksiyondan Korunma mı?
Ebru Yalçın, Hilal Kurum
17.30-17.45 Bursa’da Evcil Kedilerde Toksoplazmozis’in Seroprevalansı
Ebru Yalçın, Taraneh Öncel, Dok. Hilal Kurum, Nesrin Turan
17.45-18.00 Koronavirus Pozitif Olgularda Perirenal Psödokist Varlığı
E. Merve Alan, Belgi Nasiboğlu, Yasemin Kaya, Alper Bayrakal, Alev Akdoğan Kaymaz

17:45 - 18:00 Ara
18:00 - 20:00 Keynote Speaker
Bilim, Ekonomi, Gelecek ve Siz
Prof. Dr. Özgür Demirtaş

13 Nisan Cumartesi

09:00 - 09:45 Portosistemik Şant ve Patent Ductus Arteriosus'a Cerrahi Yaklaşım
Doç. Dr Jeffrey Biskup
09:45 - 10:00 Ara
10:00 - 10:45 Brakiyosefalik Sendrom ve Kollabe Trake'ye Cerrahi Yaklaşım
Doç. Dr Jeffrey Biskup
10:45 - 11:00 Çay ve Kahve Arası
11:00 - 11:45 Uydu Seminer
Evcil Hayvanların Vektör Kaynaklı Hastalıkları
Dr. Susanne Siebert
11:45 - 12:00 Ara
12:00 - 12:45 Uydu Seminer
ER Pediatrik Semiyoloji: Ne Fark Var?

Dr. Luis H Tello
12:45 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:45 Kedi ve Köpek Yavrularında Sık Görülen Acil Hastalıkları
Dr. Luis H Tello
14:45 - 15:00 Ara
15:00 - 15:45 Uydu Seminer
Pet Klinik Yönetiminde Temel Performans Göstergeleri (Vet. KPIs) ve İyi Yönetim Uygulamaları
Ayça Sağ, DVM, MBA
15:45 - 16:00 Çay ve Kahve Arası
16:00 - 16:45 Kedi ve Köpeklerde Kusma'nın İdaresi
Dr. Luis H Tello
16:45 - 17:00 Ara Defne Salonu
17:00 - 17:45 Genç Kedi ve Köpeklerde Sıvı Sağaltımı
Dr. Luis H Tello

SÖZLÜ BİLDİRİ 3.OTURUM
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Deniz SEYREK İNTAŞ

17.00-17.15 Bir köpekte antikoagülan rodentisit toksikasyonu tanı ve tedavisinin tromboelastografik değerlendirilmesi
Oya Eralp İnan
17.15-17.30 Kedi ve köpeklerde periodontal insidansı
Nedime Atagür, Ateş Barut, Mustafa Arıcan, Mustafa Yalçın
17.30-17.45 Gingivostomatitisli bir kedide intralezyonel interferon kullanımı
Ebru Yalçın, Güneş İskender Önel
17.45-18.00 İki köpekte immunosüpresif ilaç kullanımına bağlı kronik pankreatit olgusu
Murat Özhavala, Didem Polat

17:45 - 18:00 Ara
18:00 - 18:45 Köpek Yavrularında Brakiyosefalik Sendrom
Dr. Luis H Tello
20:30 - 23:30 Gala Yemeği
23:30 - 01:30 After Party

(Bilimsel Program Sempozyum tarihine kadar değişiklik gösterebilir.)