Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Ebru YALÇIN

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Sempozyum Genel Sekreteri

Vet. Hekim Ümit ÖRS
Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği Başkan Yardımcısı

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği

Vet. Hekim Aydın Demir
Vet. Hekim Çağıl Hancıoğlu
Vet. Hekim Çağlar Kondu
Vet. Hekim Erdal Şimşek
Vet. Hekim Gülşah Bektaş
Vet. Hekim Gültekin Evren
Vet. Hekim Gürkan Gülanber
Vet. Hekim Merve Semiz
Vet. Hekim Murat Semiz
Vet. Hekim Selin Arlı
Vet. Hekim Serdar Aktop
Vet. Hekim Tamer Özdoğan
Vet. Hekim Tülay Yılmaz
Vet. Hekim Yonca Kuşlu

(Alfabetik sıralama yapılmıştır.)

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Alev Akdoğan Kaymaz
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Assoc. Prof. Jeffrey Biskup, DVM DACVS
Oregon Eyalet Üniversitesi, Carlson Veterinerlik Koleji

Kathleen Linn, BS DVM MS DACVS
Saskatchewan Üniversitesi, Küçük Hayvan Bilimleri Bölümü

Maria Paula Larenza Menzies, DVM, PhD, Dipl ECVAA
Veteriner Üniversitesi Viyana 

Prof. Dr. Murat Fındık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Dr. Özlem Şengöz Şirin
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Prof. Dr. Seçkin Serdar Arun
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi

Susan Foster, DVM BVSc MVetClinStud
Murdoch Üniversitesi, Batı Avustralya

Xavier Roura Lopez, DVM DiplECVIM
Barselona Autonoma Üniversitesi

(Alfabetik sıralama yapılmıştır.)