Bildiri Göndermek için tıklayınız

Bildiri Son Gönderim Tarihi 02 Mart 2019

Sempozyumumuz Yeni Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine Uygundur.

Akademik Teşvik 2018

Doçentlik Başvuru Kriterleri Nisan 2018

KLİVET 2019 ULUSLARARASI VII. BAHAR SEMPOZYUMU BİLDİRİ GÖNDERME KURALLARI


 • Klivet 2019 Uluslararası VII.Bahar Sempozyumu bildirileri, poster ve sözel bildiri olarak kabul edilecektir.
 • Makale kabul süresi "blind review" şeklinde değerlendirilmektedir.
 • Bildiri özetleri, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Orijinal çalışmalar, olgu sunumları ve retrospektif çalışmalar bildiri olarak gönderilebilir.
 • Sunum özetleri, başlık hariç, 300 kelimeyi geçmemelidir. Bildiriler, bildiri formatına uygun olarak aşağıda gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır.

Arial/tek boşluk

Başlık (14 punto, koyu, ortalanmış)

Yazar/yazarların ismi ve ünvanı (12 punto, koyu, ortalanmış)

Yazar/yazarların adres ve e-mail/leri (12 punto, ortalanmış)

Destekleyen kurum/kuruluş (varsa)

Beş anahtar kelime

Bildiri ana metni (Giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içermelidir.)

Kaynaklar (Bildiri içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.)

Web sayfasından doldurularak gönderilen bildiri önerileri, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınacak olup, kabul edilmesi halinde mail yolu ile bilgi verilecek ve kabul mektubu gönderilecektir.

 • Çalışmanın Etik Kurul onayı alınmış olmalı, onaylayan kurum ismi ve onay tarihi belirtilmelidir.
 • Bilimsel Komite, başvurulan sözlü bildiriyi poster bildiriye çevirme önerisinde bulunabilir.
 • Posterler 90x120 cm boyutlarında olmalıdır.
 • Kongrenin resmi dili Türkçe’dir
 • Kabul edilen bildirilerde yazarlardan en az birinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur.
 • Son bildiri gönderme tarihi 02 Mart 2019’dur.
 • Gönderilen bildirilerin üzerinde değişlik yapılamaz.